MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

PROJEKT „EURES GO FURTHER” W MCK W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


5 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej obyło się spotkanie z młodzieżą bezrobotną i poszukującą pracy w ramach projektu “EURES Go Further”. 

Spotkanie zainicjowane przez Krzysztofa Borka - doradcę EURES z Małopolskiej Komendy OHP oraz Patrycje Ścieżkę - asystenta EURES z CEiPM w Tarnowie, miało na celu promocję i poszerzenie wśród osób młodych wiedzy o sieci EURES. Doradca EURES przedstawił zebranym informacje o bezpiecznych wyjazdach za granicę, rynku pracy w krajach Unii i swobodnych przepływach pracowników w UE. Omówione zostały wszystkie aspekty wyjazdu do pracy, w tym m.in. potrzebne dokumenty, zasady opodatkowania w innych krajach, zasady ubezpieczeń społecznych. Poruszony został także temat zagrożeń związanych z pobytem w innym kraju np. handel ludźmi. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zadawania pytań oraz uzyskania informacji o jednostkach, w których prowadzone jest pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES. Oprócz korzystania z ofert pracy za granicą, młodzież została także zachęcona do udziału w realizowanych projektach np. w „Twoja pierwsza praca z EURES”.
   

Fot. Doradca EURES MWK OHP Krzysztof Borek podczas spotkania z młodzieżą w Dąbrowie Tarnowskiej

Tekst - Patrycja Ścieżka
Zdjęcia - Sebastian Potępa

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP