MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SĄDECZANIE ŚLADAMI ŚW. BRATA ALBERTA


Uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy włączyli się w realizację wojewódzkiego programu „Im więcej kto opuszczony…”, poświęconego upamiętnieniu życia i działalności św. brata Alberta.

Wstępne zajęcia informacyjne odbyły się w grupach wychowawczych. Następnie młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Wspólnoty EMAUS im. brata Alberta, dającego schronienie potrzebującym gdzie funkcjonują m.in. warsztaty naprawcze i kiermasz sprzętu domowego. Kolejnym przedsięwzięciem było odwiedzenie Grywałdu gdzie ss. Albertynki prowadzą działalność charytatywną i opiekuńczą na rzecz pacjentów hospicjum, opiekują się również księżmi emerytami. Uczestnicy odwiedzili także miejscowość Tylmanowa, tam działa także przytulisko dla bezdomnych. Po drodze uczestnicy obejrzeli zabytkowy kościółek w Dębnie, wpisany na listę UNESCO. Poznanie różnorodnych form naśladowania idei św. Brata Alberta służy wywołaniu bardziej dojrzałych postaw życiowych ludzi młodych i rozwijaniu świadomości i potrzeby pomagania innym. 

Fot.1 Dom św. brata Alberta w Nowym Sączu

Fot.2 Na drewnianym Podhalu

Fot.3 W kościółku pw. św. Michała Archanioła w Dębnie

 

Tekst i zdjęcia - Mirosław Marcinowski

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP