MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 3 lipca w dąbrowskim hufcu odbyło się spotkanie Klubu Aktywnych. Wzięła w nim udział młodzież, która chętnie i spontanicznie inicjuje oraz podejmuje różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej, które jednocześnie przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Realizowane projekty aktywizują uczestników oraz kształtują ich prospołeczne postawy.

Celem spotkania było podsumowanie działalności w roku 2016/2017. Podjęto również dyskusję, podczas której uczestnicy przedstawili swoje propozycje działań na nowy rok. Jednogłośnie stwierdzono, że należy kontynuować działania w ramach wolontariatu, bo one przynoszą wiele korzyści i zadowolenia każdej ze stron. Podkreślono potrzebę podtrzymania współpracy z instytucjami wspierającymi szczególnie ludzi starszych, chorych i samotnych. W dalszej części spotkania zostały przedstawione młodzieży propozycje działań w ramach programu autorskiego na lato 2017 „Z historią po zdrowie”, które spotkały się z dużą aprobatą uczestników. Na zakończenie komendant hufca podziękowała młodzieży za zaangażowanie i pomysłowość oraz życzyła udanego wypoczynku wakacyjnego.

Fot. Młodzież podsumowuje roczną działalność Klubu Aktywnych.

Tekst i zdjęcia – Małgorzata Bułat

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP