MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

DZIEŃ ZIEMI W 6 – 34 HP STARY SĄCZ


W dniu 20 kwietnia młodzież starosądeckiego hufca, w ramach obchodów zbliżającego się Dnia Ziemi wzięła udział w przygotowanych na tę okoliczność zajęciach na świetlicy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie młodych ludzi na globalne problemy ekologiczne, a także ich aktywizacja w zakresie działalności na rzecz przyrody. Po przez udział w zajęciach młodzież kształtuje własną kulturę i postawę proekologiczną oraz zyskuje świadomość wpływu działań podejmowanych przez człowieka. W tym roku obchody „Dnia Ziemi” w Polsce przebiegają pod hasłem „W kierunku natury”. Uczestnicy jednostki wzięli udział w zajęciach, na temat ochrony różnorodności biologicznej, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego oraz zanieczyszczeń powietrza i wody. Odbyła się projekcja multimedialnego przewodnika „Encyklopedia pwn.pl” na podstawie, którego młodzież miała możliwość poznać rodzaje zagrożeń naturalnych oraz antropogenicznych środowiska. Omówiona została również właściwa segregacja odpadów, poruszone zostały kwestie m.in., postępowania ze sprzętem elektrycznym oraz elektronicznym. Po prelekcji rozwinęła się dyskusja, podczas której uczestnicy podawali propozycje, w jaki sposób zmniejszyć ingerencję i zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka. Następnie młodzież zapoznała się z  ciekawie ilustrowanymi  albumami, które prezentowały piękno naturalnej przyrody. Uczestnicy starosądeckiego hufca dostrzegają potrzebę dbałości o stan otaczającej nas przyrody. Chętnie biorą udział w działaniach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.


Fot.1  Uczestnicy 6-34 HP Stary Sącz podczas prelekcji na temat zagrożeń środowiska

Fot.2  Młodzież ogląda bogato ilustrowane albumy

 

Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Kinga Szewczyk


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP