MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

CHCĘ BYĆ ASERTYWNYM


W dniu 19 kwietnia doradca zawodowy  Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie spotkała się z młodzieżą  Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie.

Spotkanie było kolejnym z cyklu zajęć organizowanych w ośrodku, w którym brały udział osoby kontynuujące naukę w gimnazjum  i zdobywające kwalifikacje w zawodzie kucharza. Tematem wiodącym spotkania było kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych w życiu oraz w procesie poszukiwania zatrudnienia. Na początku zajęć uczestnicy wymienili rodzaje zachowań, z którymi spotykają się codziennym życiu a następnie wspólnie z doradcą przyporządkowali  je do zachowań uległych, agresywnych oraz asertywnych. Doradca dokonał charakterystyki  głównych typów zachowań w komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i konsekwencji postępowania uległego i agresywnego a następnie zidentyfikował pojęcie asertywności  i przedstawił przykłady zachowań asertywnych. Młodzież poznała również podstawowe prawa  asertywności i  dowiedziała się, jak umiejętnie reagować w trudnych sytuacjach życia codziennego, w tym również w sferze zawodowej oraz podczas poszukiwania pracy, kiedy często spotykać się będzie z sytuacją odmowy, oceną czy konfliktem interesów. Doradca podpowiedział, jak prawidłowo wyrażać swoje emocje i poglądy z zachowaniem własnych praw i przy poszanowaniu praw innych ludzi. Podkreśliła jednocześnie, jak ważna jest samoświadomość własnych umiejętności w zakresie asertywności i ciągła nauka tych zachowań, gdyż pozwalają one właściwie radzić sobie w sytuacjach problemowych, na które narażeni jesteśmy w  codziennym życiu.


Fot.  Młodzież  podczas  prelekcji na temat asertywności


Tekst - Maria Ćwiertnia
Zdjęcia - Kamila Łopata
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP