MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

ODPADY PRZYWRACANE NATURZE – ENERGIA ODNAWIALNA PO SĄDECKU


19 kwietnia uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu udali się z wizytą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „NOVA” w ramach realizowanego programu autorskiego „Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska”. Wizyta miała związek ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Ziemi - największym świętem przyrody obchodzonym w Polsce od 1990 roku.

Corocznie wiosną prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Tegoroczne hasło obchodów brzmi  „W kierunku natury”. W bieżącym roku obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Ważnym i ciągle aktualnym zagadnieniem jest ekologia środowiskowa. W celu pogłębienia wiedzy uczestnicy hufca wybrali się z wizytą do najnowocześniejszego w Polsce południowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów NOVA w Nowym Sączu. Dyrektor ds. technicznych inż. Tadeusz Jasiński w trakcie oprowadzania po zakładzie przekazał młodzieży istotne informacje dotyczące zadań i wykonywanych prac w tym wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji energii elektrycznej  i cieplnej. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć nowoczesny sprzęt, w jaki wyposażony jest zakład, dzięki któremu stosując zbiórkę selektywną odpadów dostają drugie życie. Wizyta uświadomiła wszystkim, że tylko człowiek przekonany o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze w życiu codziennym może z niego korzystać świadomie, szanując zasoby naturalne i hamując degradację otaczającego nas świata.

Fot.1 Wstępna prezentacja zadań Zakładu „NOVA”

Fot.2 Silos surowców reutylizowanych

 

Tekst i zdjęcia - Marta Gajdosz


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP