MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

ROZGRYWKI PING - PONGOWE W 6-10 HUFCU PRACY


W dniu 19 kwietnia uczestnicy myślenickiego hufca w ramach zajęć sportowych, wzięli udział w rozgrywkach tenisa stołowego.

Celem spotkania było propagowanie aktywnego trybu życia oraz popularyzacja tego  sportu. Rozgrywki odbyły się na sali sportowej w Gimnazjum nr.3 w Myślenicach. W treningu wzięło udział sześciu chłopców i dwie uczestniczki. Rywalizacja pomiędzy zawodnikami przebiegała w zdrowej i sportowej atmosferze w myśl zasady ,,fair play”. Rywalizacja sportowa była także okazją do oceny poziomu  umiejętności zawodników oraz zachętą do dalszych treningów młodzieży. Tego typu zajęcia są doskonałą promocją kultury fizycznej wśród młodych ludzi. Dają możliwość do pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego i jednocześnie podnoszą ogólną sprawność fizyczną.

Fot. Uczestnicy 6-10 Hufca Pracy podczas treningu w tenisa stołowego

Tekst i zdjęcie  – Jacenty Szybowski

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP