MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

ZAKOŃCZENIE STAŻÓW PRZEZ TARNOWSKICH BENEFICJENTÓW PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”


14 kwietnia ostatnia beneficjentka projektu „Obudź swój potencjał” z grupy realizowanej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie zakończyła trzymiesięczny staż.

Dwudziestu uczestników projektu odbywało staże w zawodach do których się przygotowywali podczas kursów zawodowych. Tarnowscy beneficjenci projektu praktycznego wykorzystania wiedzy uczyli się w sklepach spożywczych i przemysłowych, firmach reklamowych, salonach kosmetycznych, pracowniach cukierniczych i zakładach ślusarskich. Wszędzie tam towarzyszyli im opiekunowie, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogli pomóc swoim podopiecznym w dobrym wykonywaniu pracy. Podczas odbywania stażu beneficjenci wykonywali sumiennie powierzone zadania i realizowali założone plany. Był to dobry czas na zdobywanie nowego doświadczenia, zapoznania się z zasadami pracy na danym stanowisku oraz nabycia umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu niektórzy z uczestników projektu dostali szansę na pracę w firmach w których odbywali staże.

Fot. Uczestnik projektu „Obudź swój potencjał” podczas odbywania stażu w sklepie z odzieżą i artykułami gospodarstwa domowego.

Tekst i zdjęcia - Patrycja Ścieżka


  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP