MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

PODARUJMY UŚMIECH INNYM


Dnia 14 kwietnia młodzież Klubu Aktywnych ze starosądeckiego hufca zakończyła i podsumowała działania w ramach konkursu „Aktywność dobry – wybór”.

Pomysł inicjatywy powstał w wyniku wspólnych zainteresowań artystycznych młodzieży oraz chęci integracji ze środowiskiem lokalnym, poprzez szeroko rozumianą empatię dla osób niepełnosprawnych. Inicjatywa została podzielona na cztery etapy. Pierwszym było wyłonienie lidera oraz podział zadań. Kolejnym etapem było przedstawienie swoich propozycji działań w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii w Starym Sączu. Trzecim etapem było przygotowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci w Kinie „Sokół” w Starym Sączu, podczas której nie zabrakło ciekawych atrakcji dla maluchów takich jak: malowanie twarzy, rozdawanie cukierków, wykonanie „balonowego zoo” oraz wspólna zabawa taneczna. Ostatnim etapem były zajęcia integracyjne uczestników hufca z osobami niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu. W ramach spotkania młodzież przygotowała atrakcyjne konkursy oraz szereg ciekawych zabaw tj.: „Taniec na gazecie”, „Zabawa z krzesłami” oraz „Konkurs bajkowy”, wybrano również króla i królową balu. Uczestnicząc w realizacji poszczególnych działań, młodzież uświadomiła sobie, że kluczową rolą w życiu każdego człowieka jest pomoc osobom słabszym, wrażliwość na drugiego człowieka i zainteresowanie losem osób niepełnosprawnych.


Fot.1 Zabawa mikołajkowa w Kinie „ Sokół” w Starym Sączu

Fot. 2 Spotkanie podsumowujące  inicjatywę


 

Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Kinga Szewczyk

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP