MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

FINAŁ AKCJI „AKTYWNOŚĆ-DOBRY WYBÓR” W LIMANOWEJ


13 kwietnia przewodnicząca Klubu Aktywnych 6- 32 Hufca Pracy w Limanowej Mariola Wierzycka wraz z opiekunem udała się do pobliskich Ośrodków Zdrowia, aby przekazać efekt pracy zrealizowanej w ramach projektu „Aktywność dobry-wybór”.

Praca nad przedsięwzięciem rozpoczęła się od wspólnego pomysłu młodzieży zrzeszonej w Klubie Aktywnych hufca. Każdemu biorącemu udział w projekcie zostały przydzielone konkretne zadania do wykonania, tj. napisanie bajki, przygotowanie szaty graficznej, promocja przedsięwzięcia i przekazanie gotowej pracy do poszczególnych przychodni lekarskich. Uczestnicy zaproponowali przygotowanie bajki dla małych pacjentów czekających w poczekalniach ośrodków zdrowia. Książeczka, która została opracowana ma na celu umilenie czasu dzieciom oczekującym na wizytę lekarską i składa się z dwóch części: bajki oraz ciekawych zadań do rozwiązania. Bohaterem książeczki jest mały chłopiec „Ohapiś”, który opowiada dzieciom, dlaczego znalazł się w poczekalni przychodni i pomaga przezwyciężyć lęk przed szczepieniem i badaniem lekarskim.

Inicjatywa młodzieży spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno dzieci, jak i ich rodziców, a także środowiska lekarskiego.


Fot. 1 Uczestniczki przygotowujące książeczkę.

Fot. 2 Finał akcji w jednej z przychodni.

Fot. 3 Mali pacjenci rozwiązujący zadania z „Ohapisiem”   

 

Tekst – Łucja Ptaszek
Zdjęcia – Paulina Janik-Żabówka

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP