MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

WYSTAWA „…I NIĆ WIĘCEJ” W STARYM SĄCZU


Dnia 12 kwietnia młodzież z 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu wybrała się do „Galerii pod 5” na wystawę prac studentów, absolwentów oraz wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z zakresu tkaniny artystycznej. Tytuł wystawy: „…i nić więcej”. Wyjście podopiecznych zorganizowane zostało w ramach zajęć koła zainteresowań.

Przedsięwzięcie miało na celu doskonalenie zdolności twórczych, zwłaszcza plastycznych, a także rozwój zainteresowań uczestników. Poprzez obejrzenie wystawy podopieczni jednostki zwiększyli swoją wiedzę na temat technik wyrażania artystycznej ekspresji w zależności od doboru prezentowanego tematu. Spotkanie zakończone zostało dyskusją oraz wyborem prac, które wzbudziły największe zainteresowanie. Młodzież starała się uzasadnić swój wybór oraz opisać prezentowaną technikę.

 

Fot. 1, 2 Uczestnicy starosądeckiego hufca podczas oglądania wystawy w „Galerii pod 5”w Starym Sączu

 

Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Sebastian Turek
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP