MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

AKCJA PORZĄDKOWA Z MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE


W dniu 12  kwietnia grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy w Krakowie wzięła udział w akcji porządkowej w dawnym hangarze lotniczym przy ulicy Izydora Stella-Sawickiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach współpracy nawiązanej z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
 
Celem akcji było uprzątnięcie budynku z lat 30-tych XX wieku mającego w niedalekiej przyszłości pełnić rolę filii Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wolontariusze z zapałem wykonywali przydzielone im zadania. Wynosili zbędne wyposażenie i przenosili je do podstawionych na zewnątrz kontenerów. Młodzież bardzo chętnie angażowała się we wszystkie zlecone prace,  maksymalnie wykorzystała czas poświęcony na porządki. Uwieńczona powodzeniem akcja była kolejnym przykładem promowania i urzeczywistniania postaw prospołecznych wśród uczestników hufca. Kolejny raz udowodnili oni swoją bezinteresowność. Na zakończenie przedsięwzięcia przedstawiciele Muzeum Inżynierii Miejskiej podziękowali młodzieży za efektywny udział w akcji.

Fot. 1  Młodzież wynosi niepotrzebne przedmioty z hangaru

Fot. 2  Załadunek kontenera przez uczestników

 

Tekst -  Krzysztof Milewski
Zdjęcia - Krzysztof Milewski, Adam Duń 


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP