MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

UCZESTNICY HUFCA PRACY W NIEPOŁOMICACH POZNAJĄ SWOJĄ „MAŁĄ OJCZYZNĘ”


W dniu 12 kwietnia młodzież 6 – 2 Hufca Pracy w Niepołomicach udała się na Kopiec Grunwaldzki. Głównym celem wyprawy było poznanie historii naszej „małej ojczyzny” oraz związanych z nią losów niepołomiczan, ich zasług i poświęcenia dla dobra ojczyzny.

Podczas spotkania z młodymi ludźmi wychowawca zwrócił szczególną uwagę na tragiczną historię Polski targanej przez zaborców oraz na liczne bitwy, w których polscy obywatele walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Zapoznał również młodych ludzi z samą historią powstawania Kopca Grunwaldzkiego, który obecnie jest wysoki na 14 metrów. Powstawał on z ziemi zwożonej z pól bitewnych Królestwa Polskiego i Litwy, w tym także z Grunwaldu. Uczestnicy bardzo chętnie chłonęli wiedzę historyczną, jak i tą dotyczącą powstawania kopca, zadając przy tym dużą ilość pytań. Wycieczka stała się dla młodzieży nie tylko żywą lekcją historii, ale także okazją do wzajemnej integracji i wspólnego spędzenia czasu.

Fot. Uczestnicy podczas wyjścia na Kopiec Grunwaldzki.

Tekst i zdjęcia - Magdalena Kapinos

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP