MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

TARGI EDUKACJI I PRACY W KRAKOWIE


11 kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem targów było krakowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a partnerem przedsięwzięcia Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Uroczystego otwarcia targów dokonał rektor uczelni JM Rektor, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP Krzysztofem Świerczkiem. Wśród osób przybyłych na targi byli: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, zastępca Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Małgorzata Liburska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM Krystyna Marcinkowska oraz pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych. Wicewojewoda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak ważne jest to, co się robi w życiu i co przynosi satysfakcję z wykonywanej pracy. W tegorocznych targach wzięło udział ponad trzydziestu wystawców, m.in.: Geco, Grudnik, New Men, Interkorr, Leroy Merlin, Stars Impresariat Filmowy, Lockus, Armatis-LC, Credit Agricole Bank, Animator,  Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Promedica24, State Street, Wystawcy prezentowali oferty pracy dla: menadżera ds. sprzedaży, księgowego, analityka, montera układów elektronicznych, konstruktora/mechanika, magazyniera, handlowca, pracownika ochrony. Swoje stoiska zaprezentowały również instytucje, tj.: Wojewódzki Urząd Pracy, Grodzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektor PIP udzielał informacji na temat przepisów prawa pracy, natomiast osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową mogły uzyskać wyczerpujące informacje przy stoisku Wojskowej Komendy Uzupełnień.               O kierunkach kształcenia przyszłych studentów informowało Biuro Promocji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zainteresowani podjęciem zatrudnienia korzystali z ofert pracy stałej oraz krótkoterminowej, którymi dysponował pośrednik pracy, natomiast asystent EURES informował o możliwościach podjęcia pracy za granicą. Doradcy zawodowi udzielali młodzieży porad w zakresie poruszania się po rynku pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawiał ofertę kursów zawodowych oraz informował o możliwości uczestnictwa w projekcie realizowanym przez OHP. Podczas targów odbywały się również wykłady seminaryjne: „Rozmowa kwalifikacyjna – jazda bez trzymanki, czy jazda kontrolowana?”, „Głuchy telefon - czyli warsztaty o komunikacji werbalnej”, „Start w dorosłość - wyjazd na Wolontariat Europejski z programu Erasmus+”. Wykłady te cieszyły zainteresowaniem studentów oraz licznie przybyłych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z pedagogami.


Fot. 1 - Uroczyste otwarcie targów - na pierwszym planie od lewej: Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Rektor WSZiB Włodzimierz Roszczynialski

Fot. 2 -  Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie

Fot. 3 - Pracodawcy podczas rozmów z osobami poszukującymi pracy

Fot. 4 – Uczestnicy seminarium

 

Tekst - Z. Pieniążek
Zdjęcia - A. Mazur
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP