MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ PRACY?


W dniu 17 marca w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  odbyły się zajęcia z młodzieżą drugiej klasy szkoły zawodowej, w tym również z uczestnikami 6-18 Hufca Pracy w Kętach.

Spotkanie poprowadziła pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie w ramach współpracy z Hufcem Pracy w Kętach. Głównym motywem zajęć było przedstawienie zasad poruszania się po rynku pracy. Omówione zostały metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia takie jak: sieć kontaktów osobistych, spotkania z zawodowymi pośrednikami pracy, bezpośrednie rozmowy z pracodawcą, udział w targach i giełdach pracy oraz analiza ogłoszeń w internecie, prasie czy na tablicach ogłoszeń. Następnie pośrednik przedstawił zasady poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Prowadząca podkreśliła, że cv i list motywacyjny są podstawowymi dokumentami, które pozwalają pracodawcy na wstępną ocenę kandydata i na tej podstawie zapada decyzja czy poszukujący zatrudnienia zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat rynku pracy. Na zakończenie zajęć pośrednik zachęciła do kontaktu ze specjalistami z MCK i OSZ w Andrychowie.

Fot. Młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach podczas  zajęć z pośrednikiem pracy

 Tekst - Agnieszka Wolas

Zdjęcia - Małgorzata Szatan

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP