MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

WIOŚNIE NA SPOTKANIE


17 marca młodzież 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu aktywnie włączyła się do akcji „Wiosenne sprzątanie Polski”. Celem było uporządkowanie terenu wokół siedziby hufca.

Przed przystąpieniem do prac porządkowych uczestnikom akcji przypomniano ogólne zasady BHP oraz zasady dotyczące segregacji odpadów. Młodzież wyposażona w rękawice, odpowiednie narzędzia i worki na odpady rozpoczęła porządkowanie terenu zielonego wokół siedziby hufca. Zebrano głównie połamane gałęzie, suche liście drzew, plastikowe odpadki i puszki po napojach. W czasie prowadzonych prac została zachowana podstawowa zasada ekologii dotycząca segregacji odpadów. Przeprowadzona akcja pełniła funkcję edukacyjną, uświadamiając młodzieży ważność postaw proekologicznych. Efektem pracy było czyste podwórko wokół siedziby hufca i pełne worki śmieci. Młodzież po raz kolejny przekonała się, że tego typu prace są potrzebne i służą poprawie estetyki otoczenia równocześnie dając wiele satysfakcji.

Fot. 1 Podczas sprzątania


Fot. 2 Wyniki akcji przygotowane do wywozu

Tekst - Marta Gajdosz
Zdjęcia - Małgorzata Kulpa
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP