MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

NA WYSTAWIE PLAKATU


Uczestnicy 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy 17 marca wzięli udział w wernisażu wystawy w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, zatytułowanej, „Kiedy mniej znaczy więcej. Polski plakat artystyczny 1945-2017". Przedsięwzięcie stanowi kontynuację programu autorskiego, poświęconego przejawom kultury, obecnej w Nowym Sączu.

Prace pochodzą ze zbiorów znanego kolekcjonera Krzysztofa Dydo, który osobiście i z humorem wprowadził zebranych w problematykę kolekcjonerską. Jego kolekcja licząca ponad 20 000 plakatów była prezentowana na kilkuset wystawach na wielu kontynentach. „Polska szkoła plakatu” - to określenie twórczości plakacistów, których prace z lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku zyskały wielką popularność i międzynarodową renomę. Plakaty ówczesne charakteryzowały się zwięzłością i skromnością środków wyrazu oraz oryginalnym liternictwem. Uczestnicząca w imprezie młodzież była pod wrażeniem komentarzy osób obecnych na sali, które wspominały plakaty widywane kiedyś na ulicach, słupach ogłoszeniowych, niektóre trafiły później do podręczników historii sztuki polskiej.

Fot.1 Na sali wystawowej


Fot.2 Wystawione plakaty dają powody do myślenia

Tekst, zdjęcia - M. Marcinowski

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP