MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

TRENING STRZELECKI W MYŚLENICACH


W dniu 17 marca uczestnicy 6-10 Hufca Pracy wzięli udział w zajęciach sportowych w strzelaniu z broni pneumatycznej.


Trening miał za zadanie wyłonić trzech najlepszych zawodników. Uczestnicy myślenickiego hufca po raz kolejny rywalizowali ze sobą, ćwicząc swoją koordynację wzrokowo – ruchową a także koncentrację i samodyscyplinę. W zmaganiach strzeleckich wzięła udział także kadra wychowawców. Podczas ćwiczeń obecny był jak zawsze instruktor pan Marian Węgrzyn, służący cennymi radami, przekładającymi się na celność oddanych strzałów. Tego typu spotkania są dobrą lekcją dyscypliny i samokontroli dla młodzieży. Mogą stać się dobrą terapią dla młodych, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze i podejmują zachowania ryzykowne.


Fot. Uczestnicy wraz z wychowawcą 6-10 Hufca Pracy podczas zajęć sportowych na strzelnicy


Tekst – Jacenty Szybowski
Zdjęcia -  Katarzyna Musielak
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP