MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

CZAS NA NAUKĘ ASERTYWNOŚCI


16 marca doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej przeprowadziła warsztaty pt.: „Asertywność”.
 
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej, podczas którego młodzież została zapoznania z tematyką asertywności, wykorzystywanej nie tylko podczas poszukiwania pracy, ale również w codziennym życiu. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że zachowań asertywnych nie da się nauczyć w ciągu kilku dni, trenuje się je wiele lat, dlatego też młodzież chętnie rozpoczęła swoją przygodę z asertywnością już teraz. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, w kolejnych latach. Uczestnicy zajęć zapoznali się również z podstawami wyrażania własnych uczuć, myśli oraz poglądów. W dalszej części warsztatów przeprowadzono test oraz ćwiczenia grupowe, mające na celu sprawdzenie własnych zachowań. Informacją zwrotną na koniec spotkania było stwierdzenie, iż asertywność to nie tylko „umiejętność odmawiania”, ale również jest to sposób na relacje interpersonalne w środowisku pracy. Spotkanie zostało ocenione bardzo pozytywnie przez uczniów szkoły.

Fot. 1. Młodzież rozwiązuje test asertywności


Fot. 2. Uczestnicy zajęć podczas ćwiczeń grupowych

Tekst i zdjęcia – Joanna Kuźniacka

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP