MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

MOJE ZDOLNOŚCI, WAŻNE NA DRODZE DO KARIERY


W dniu 16 marca doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej Dagmara Pustułka, przeprowadziła zajęcia dla  młodzieży z 6-36 HP -  grupy wychowawczej w Zakopanem.

Temat zajęć to „Moje zdolności, ważne na drodze do kariery”. W pierwszej części zajęć młodzież nabyła umiejętności i wiedzę na temat prezentacji własnej osobowości, która potrzebna jest na dzisiejszym rynku pracy. Podczas zajęć młodzi ludzie określili predyspozycje osobowościowe na podstawie przeprowadzonego testu samooceny. W dalszej części zajęć młodzi ludzie dowiedzieli się, że nauka nie kończy się na zdobyciu wykształcenia, ale też jak ważny jest zawód oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na koniec spotkania doradca przekazał im wiedzę na temat sporządzania i kompletowania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych w poszukiwaniu pracy.

Fot.1. Uczestnicy podczas wypełniania testu


Fot.2. Doradca zawodowy omawia dokumenty aplikacyjne

Tekst - Dagmara Pustuła
Zdjęcia -Dorota Krawontka
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP