MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

WYBIERZ SZKOŁĘ UCZĄCĄ ZAWODU


16 marca doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Myślenicach oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie przeprowadzili warsztaty dla ostatnich klas Gimnazjum im. T. Kościuszki w Ryczowie.

Celem zajęć było przygotowanie uczestników do świadomego wyboru zawodu ułatwiającego znalezienie zatrudnienia oraz zapewniającego w przyszłości stabilizację zawodową. W pierwszej części spotkania uczniowie przedstawili swoje plany zawodowe, po czym prowadzący spotkanie skonfrontowali te oczekiwania z sytuacją na lokalnym rynku pracy. W kolejnej części warsztatów doradcy zawodowi przeprowadzili test predyspozycji zawodowych oraz dokonali jego interpretacji ze wskazaniem konkretnych ścieżek kształcenia. Następnie przedstawiono prezentację pt. ,,Jak wybrać szkołę po gimnazjum?” ukazującą czynniki wyboru szkoły i zawodu oraz różnice w kształceniu ogólnokształcącym i zawodowym. Na koniec zajęć prowadzący podkreślili, że pęd młodych ludzi do wiedzy spowodował niedobór rąk do pracy w zawodach, w których wykształcenie wyższe nie jest wymagane tj. murarz, fliziarz, stolarz, cieśla, hydraulik czy malarz. Zgodnie z prawem popytu i podaży rośnie w tych zawodach wynagrodzenie i pewność zatrudnienia, dlatego wybierając szkołę branżową I - go stopnia możemy mieć pewność, że łatwo znajdziemy pracę. Młodzież poprzez aktywność i zaangażowanie potwierdziła celowość organizowania takich zajęć i zgodnie przyznała, że fach w ręku to gwarancja dobrze płatnej pracy w przyszłości.

Fot. Młodzież z Ryczowa podczas wypełniania testu predyspozycji zawodowych


Tekst i zdjęcie - Barbara Jagiełło
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP