MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

ZAJĘCIA STRZELECTWA SPORTOWEGO W GORLICACH


16 marca uczestnicy gorlickiego hufca wzięli udział w zajęciach sportowych mających na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Młodzież zainteresowana strzelectwem sportowym spotkała się w świetlicy hufca, aby wspólnie wymienić doświadczenia w tym zakresie. Wychowawca przedstawił uczestnikom zasady dotyczące uprawiania strzelania sportowego. Młodzież obejrzała filmiki instruktażowe na temat strzelania w pozycji stojącej, omówione zostały zasady BHP obowiązujące na strzelnicy. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach pokazowych dotyczących korzystania z broni pneumatycznej: instrukcja ładowania i łamania wiatrówki oraz jej czyszczenie i konserwacja. Ponadto mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas ćwiczeń strzelania z różnych odległości, do różnej wielkości tarcz. Przeprowadzone zostały zawody między obecnymi na zajęciach uczestnikami. Zainteresowanie strzelectwem sportowym cieszy się coraz większą popularnością wśród uczestników gorlickiego hufca.

Fot.1 Uczestnicy 6-38 HP podczas zajęć instruktażowych dotyczących strzelania sportowego


Fot.2. Uczestnicy 6-38 HP podczas zawodów w strzelectwie sportowym

Tekst - Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia- Iwona Mrówka
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP