MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

REGIONALNI TWÓRCY INSPIRACJĄ DLA MŁODZIEŻY


Dnia 16 marca uczestnicy 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zwiedzili wystawę „Piękno na co dzień” przygotowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Udział w wernisażu był kolejnym przedsięwzięciem w ramach współpracy z biblioteką.


Młodzież obejrzała prace lokalnej artystki Eweliny Gmyr-Sobczyk, absolwentki Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Autorka pracuje różnymi technikami. Tworzy w drewnie, maluje, a także rzeźbi. Zwiedzający podziwiali piękne obrazy, szkice i kopię ikony, która powstała w trakcie nauki artystki. Szczególną uwagę młodzieży zwróciła rzeźba Macierzyństwo wykonana z papieru. Oddaje ona piękno i bezwarunkowość matczynej miłości. Oglądanie wystawy poprzedziła krótka prelekcja, w której przybliżono sylwetkę twórczą artystki. Młodzież dowiedziała się, że drogą do sukcesu jest pracowitość i ciągle podnoszenie kwalifikacji, o czym świadczy droga życiowa pani Eweliny Gmyr-Sobczyk.  Działalność artystki i jej wszechstronne zainteresowania stały się dla młodych ludzi motywacją do rozwijania własnych pasji, które w przyszłości mogą stać się sposobem na ciekawe życie.

Fot. Uczestnicy podczas zwiedzania wystawy

Tekst  – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Katarzyna Łukasik
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP