MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

6-5 HP Z NAGRODĄ SPECJALNĄ PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO ZA FILM PT. „KRZYŻÓWKA”


Odbywająca się cyklicznie, w tym roku w szóstej odsłonie, Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej po raz pierwszy szczęśliwa dla 6-5 HP w Krakowie.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie to skromny, ale urokliwy budynek ulokowany w samym sercu Warszawy i niezwykle przyjazny dla wszystkich, którzy przekroczą jego progi. Przekonała się o tym delegacja 6-5 HP z Krakowa, zaproszona na Galę wręczenia nagród laureatom V Konkursu „Normalizacja i ja”, która stanowiła finałowy punkt doskonale przygotowanej pod względem merytorycznym i świetnie poprowadzonej konferencji poświęconej normalizacji w placówkach edukacyjnych. Temat ważny i bez wątpienia przyszłościowy, taki wniosek nasuwa się po wysłuchaniu przygotowanych w ramach konferencji wystąpień i panelu dyskusyjnego z prelegentami. Temat, w którego upowszechnianie Ochotnicze Hufce Pracy są bez wątpienia mocno zaangażowane, co skutkuje corocznym udziałem wielu jednostek z całej Polski w organizowanym przez PKN konkursie dedykowanym normalizacji. W tym roku konkurs okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla 6-5 HP w Krakowie. Zrealizowany przez Mateusza Kucia, uczestnika 6-5 HP, przy artystycznym i technicznym wsparciu wychowawcy Radosława Domańskiego film pt. „Krzyżówka” otrzymał specjalną nagrodę z rąk Prezesa PKNu, dr inż. Tomasza Schweitzera. Nagroda cieszy tym bardziej, że po raz pierwszy trafiła do jednostki reprezentującej Kraków, a nagrodzony film zostanie wykorzystany, jako oficjalny materiał promujący działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Fot. 1 Otwarcie Konferencji

Fot. 2 Prezes PKN dr inż. Tomasz Schweitzer podsumowuje Konferencję

Fot. 3 Mateusz Kuć odbiera nagrodę specjalną z film pt. Krzyżówka

 

Tekst i zdjęcia - Radosław Domański


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP