MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

PROMOCJA OHP NA XIV TARGACH EDUKACYJNYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO


Dnia 15 marca, już po raz czternasty, młodzież kończąca gimnazjum wzięła udział w Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego.

Celem XIV Targów Edukacyjnych było przybliżenie gimnazjalistom ofert edukacyjnych szkół i placówek ponadgimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego. 6-10 Hufiec Pracy w Myślenicach wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery również przedstawiły swoje aktualne propozycje. Wskazówki, informujące o możliwości kształcenia, były ujęte w formie prezentacji multimedialnej oraz ulotek zawierających ofertę kształcenia zawodowego. Na targach gościli: Poseł na Sejm RP-Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta powiatu myślenickiego - Józef Tomal, a także dyrektorzy placówek oświatowych z całego powiatu myślenickiego. Oprócz propozycji edukacyjnych hufiec zademonstrował także dorobek sportowo – artystyczny uczestników. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która ochoczo pytała o możliwości kształcenia się oraz o rodzaje praktyk, jakie można odbywać za pośrednictwem OHP. XIV Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych: młodzieży oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to zostało wcześniej rozpowszechnione wśród gimnazjalistów, czego efektem były liczne grupy przybywających młodych ludzi.

Fot.1 Prezentacja ofert edukacyjnych 6-10 HP Myślenice

Fot.2 Młodzież gimnazjalna w trakcie zapoznawania się z ofertą myślenickiego Hufca Pracy

Fot.3 Poseł na Sejm RP - Jarosław Szlachetka przy stoisku OHP

 

Tekst - Ewa Łętocha
Zdjęcia - Agnieszka Gatlik
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP