MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

GOTOWI DO PRACY – PIERWSZE STAŻE W KRYNICY ZAKOŃCZONE


15 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju pierwsze dwie beneficjentki projektu „Obudź Swój potencjał-YEI” zakończyły 3-miesięczne staże zawodowe
u pracodawców.

Pierwsza z dziewcząt ukończyła staż zawodowy w zawodzie kosmetyczki. Podczas stażu nabyła umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej. Nauczyła się zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej tj. makijażu dziennego, wieczorowego, fantazyjnego i charakteryzacji. Do drugiej z nich odbywającej staż w zawodzie kelner-barman do codziennych obowiązków należało przygotowanie sali konsumpcyjnej, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumenckich. Nabyła ona umiejętności sporządzania deserów lodowych, owocowych oraz cocktaili, serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Celem stażu było wykorzystanie nabytych podczas kursu zawodowego umiejętności do codziennych obowiązków w pracy zawodowej. Beneficjenci mieli za zadanie zrealizować program stażu tak, aby po jego zakończeniu byli gotowi do objęcia samodzielnego stanowiska u przyszłego pracodawcy.

Fot. Beneficjentka w ostatnim dniu stażu
 

Tekst i zdjęcie – Jarosław Michalik


 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP