MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SZKOLENIE KADRY EURES W KRAKOWIE


15 marca w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Krakowie odbyło się szkolenie dla kadry EURES z województwa małopolskiego.

Szkolenie przeprowadził doradca EURES Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie Krzysztof Borek, a uczestniczyli w nim: Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, Kierownik liniowy EURES Bożena Rążewska, asystenci EURES w WK i CEiPM oraz koordynator ds. rynku pracy. Podczas szkolenia prelegent przedstawił wyniki samooceny WK i CEiPM w zakresie EURES za 2016 r. zwracając uwagę na obszary, w których uzyskano niskie wyniki. Następnie omówił plan działań w ramach realizacji dwóch projektów, tj. „Twoja pierwsza praca z EURES” oraz „EURES GO-Further”. Przypomniał także o szczegółowych wytycznych MRPiPS w zakresie zasad przyjmowania i obsługi ofert pracy. Na zakończenie uczestnicy szkolenia opracowali plan działań w celu poprawy wskaźników w zakresie EURES na 2017 r.

Fot. Uczestnicy szkolenia EURES

Tekst – Alicja Słysz
Zdjęcie - Agnieszka Samek


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP