MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

TURNIEJ STRZELECKI W 6-8 HUFCU PRACY


W dniu 15 marca grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy wzięła udział w zawodach strzeleckich w Krakowie. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizacji programu autorskiego „No stres”.

Celem zajęć była zarówno popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży, jak i krzewienie zdrowego stylu życia. Miejsce zmagań uczestników stanowiła strzelnica pneumatyczna zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, przy ulicy Pomorskiej. Turniej poprzedziło omówienie reguł bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Uczestnicy poznawali tajniki strzelectwa pod okiem doświadczonego instruktora - Michała Kulikowskiego. Instruktaż obejmował przygotowanie stanowiska strzeleckiego, odbezpieczenie broni, załadownie naboju, przyjęcie odpowiedniej pozycji strzeleckiej celowanie i oddanie strzału. W trakcie zawodów każdy zawodnik oddał 15 strzałów. Warto nadmienić, ze niektórzy próbowali po raz pierwszy swoich sił na strzelnicy. Wszyscy prezentowali wyrównany poziom. Tylko nielicznym udało się trafić w sam środek tarczy. Zwycięzcą rywalizacji został Mateusz Dyląg. Udział w zawodach pozwolił na poznanie swoich możliwości strzeleckich i zasad zdrowej rywalizacji. Na zakończenie młodzież wymieniała się wrażeniami z efektywnie spędzonego czasu wolnego.

Fot.1 Uczestnicy podczas instruktażu

Fot.2 Zawodnicy przy oddawaniu strzałów

Fot.3 Strzał oddaje zwycięzca zawodów Mateusz Dyląg

 

Tekst, i zdjęcia  – Krzysztof Milewski

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP