MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Z IGLĄ ZA PAN BRAT W TRZEBINI


W dniu 15 marca w 6 – 4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini rozpoczęły się pierwsze zajęcia warsztatowe z krawiectwa w ramach programu autorskiego pt. „Z igłą za pan brat”.

Uczestniczki w ramach warsztatów, pod opieką instruktora praktycznej nauki zawodu Moniki Siemek, przygotowywały artystyczne ozdoby świąteczne. Przy wykorzystaniu dostępnych materiałów krawieckich młodzież stworzyła m.in. koszyk wypełniony jajkami oraz innymi ozdobami związanymi ze Świętami Wielkiej Nocy. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mieli okazję zdobyć umiejętności posługiwania się szablonami oraz podstawowymi przyborami krawieckimi. Ponadto młodzi ludzie mogli rozwinąć swoją wyobraźnię przestrzenną, a także poszerzyć zakres wiadomości z zakresu zdobnictwa.

Fot. Uczestniczki w trakcie przygotowywania ozdób wielkanocnych podczas warsztatów krawieckich

Tekst - Monika Siemek
Zdjęcia – Beata Ciesielska
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP