MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

GIEŁDA PRACY W BRZESKU


W dniu 14 marca w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Brzesku zorganizowano giełdę pracy na stanowisko opiekuna osób starszych. Oferta pracy była skierowana do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Na początku spotkania pośrednik pracy Agnieszka Triszewska-Imioło przedstawiła zakres działalności i omówiła zasady korzystania z usług Punktu Pośrednictwa Pracy. Przekazała również informacje na temat sieci Eures, w której realizowane są oferty pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Następnie przedstawicielka firmy Care Solutions przestawiła warunki pracy i wymagania jakie stawiane są przyszłym pracownikom oraz zasady ich wynagradzania. Przeprowadziła z uczestnikami giełdy chętnymi do podjęcia pracy wstępne rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których wyłonione zostały osoby spełniające wymagania na oferowanym stanowisku. Osoby uczestniczące w giełdzie, które do tej pory nie znajdowały się w bazie osób poszukujących pracy, miały możliwość wypełnienia ankiety rejestracyjnej. Daje im to w przyszłości możliwość korzystania z innych ofert pracy oferowanych przez PPP w Brzesku.

Fot. Przedstawiciel firmy Care Solutions w trakcie prezentacji.

Tekst i zdjęcie - Agnieszka Triszewska-Imioło
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP