MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

AKTYWNIE NA STRZELNICY W OŚWIĘCIMIU


W miesiącach luty - marzec uczestnicy 6 - 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu brali udział w zajęciach na Strzelnicy Pneumatycznej LOK w Oświęcimiu.

Na początku odbywały się zajęcia teoretyczne. Wykłady na temat rodzajów broni, zasad jej używania oraz regulaminu strzelnicy pneumatycznej prowadził Marek Zając. Następnie instruktor indywidualnie zaznajomił każdego uczestnika z bronią oraz zasadami strzelania. Młodzi ludzi dowiedzieli się, że aby dobrze strzelać najważniejsza jest postawa oraz skupienie i opanowanie. Później nastąpiły zajęcia praktyczne - treningi, które zakończyły się mini zawodami. Zajęcia miały na celu popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży oraz edukację z zakresu bezpieczeństwa.

Fot. Uczestnicy z instruktorem podczas zajęć na strzelnicy

Tekst i zdjęcia – Magdalena Kocot

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP