MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W OŚWIĘCIMIU


W dniu 14 marca uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja - YEI” wzięli udział w zajęciach z zapobiegania depresji wśród młodzieży, które przeprowadziła Kalina Kardas- psycholog.

Zajęcia były kontynuacją spotkań z psychologiem. Uczestnicy projektu mają ciężką sytuację życiową, często zmagają się z przygnębieniem, zniechęceniem oraz poczuciem braku sensu, a pogłębienie tego stanu może prowadzić do depresji. W związku z tym pani Kalina Kardas przeprowadziła zajęcia o charakterze prewencyjnym. Ich celem było uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja. Prowadząca przedstawiła przyczyny i skutki depresji, sposoby diagnozy i metody zapobiegania. Poinformowała również gdzie można zwrócić się o pomoc. Zajęcia były dla młodzieży możliwością zgłębienia tematu zapobiegania depresji, dzięki nim młodzi ludzie znaleźli odpowiedź na pytania, z jakimi zmagają się w swoim życiu.

Fot.1 Uczestnicy podczas zajęć z psychologiem

Tekst i zdjęcia – Magdalena Kocot
 

 


 
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP