MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

STRZELECKIE ZAJĘCIA W KĘTACH


14 marca uczestnicy Hufca Pracy w Kętach wzięli udział w zajęciach strzeleckich zorganizowanych dzięki współpracy z Klubem Strzeleckim Bastion.

Dla samych uczestników była to ważna lekcja wytrwałości i pokory. Zajęcia odbyły się pod przewodnictwem instruktora. Tematyka obejmowała zakres budowy i przygotowania karabinku, postawy strzeleckiej, obsługi sprzętu na strzelnicy oraz zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową. Uczestnicy ćwiczyli koncentrację przed oddaniem strzałów, powtarzalność, celność i stabilną pozycję. Młodzież wykazywała się podczas zajęć nie tylko zainteresowaniem, ale również umiejętnościami strzeleckimi. Dla niektórych uczestników była to również okazja do pierwszego kontaktu z tą dyscypliną sportu.

Fot.1  Uczestnicy 6-18 HP podczas zajęć strzeleckich

Fot. 2 Uczestniczka 6-18 HP podczas nauki oddawania strzałów

 

Tekst i zdjęcia - Małgorzata Szatan
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP