MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ


W dniu 14 marca pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie spotkał się z młodzieżą ostatniej klasy gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach.
 
Trzecia klasa gimnazjum to czas na podjęcie decyzji o wyborze szkoły. Samodzielny i dobrze przemyślany wybór może przyczynić się do odniesienia sukcesu i realizacji zawodowej. Podczas spotkania z młodzieżą pośrednik przedstawił prezentację, z której uczniowie dowiedzieli się, jakie czynniki warunkują trafny wybór zawodu. Następnie uczniowie wykonali test samooceny, który pomógł im ustalić, jaki prezentują typ osobowości w powiązaniu ze środowiskiem pracy. Omówione zostały też grupy zawodowe w zależności od przedmiotu pracy. Następnie zaprezentowano ofertę edukacyjną okolicznych szkół ponadgimnazjalnych. Pośrednik zanalizował również lokalny rynek pracy i przedstawił oczekiwania pracodawców w zależności od stanowiska pracy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wraz z pośrednikiem szukała odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z podejmowaniem decyzji edukacyjno-zawodowych. Na zakończenie zajęć pośrednik zaprosił do konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w siedzibie MCK w Andrychowie.

Fot. Młodzież gimnazjum podczas wypełniania testu samooceny

Tekst i zdjęcie - Agnieszka Wolas


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP