MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK W LANCKORONIE


W dniu 14 marca uczestnicy 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie udali się do Kleczy, by w ramach kontynuacji przedsięwzięcia „Pomóc więcej” zawieźć zgromadzone zakrętki.

Uczestnicy już od trzech lat włączają się w akcję zbierania plastikowych zakrętek. Do udziału w akcji, również w tym roku, zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Brodach w myśl zasady - razem możemy więcej. W zbiórkę zakrętek najaktywniej włączyli się uczniowie młodszych klas zainspirowani przez swoich wychowawców. Uczestnicy OSiW oprócz zbierania zakrętek we własnym zakresie, chętnie zaoferowali także pomoc w pakowaniu i przewozie zgromadzonego materiału do punktu zbiórki.  Akcji tej towarzyszy chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Uczestnicy rozumieją, że robiąc tak niewiele - tak bardzo można pomóc.

Fot.1Uczestnik w czasie załadunku zakrętek 
 

Fot.2 Przepakowanie zakrętek do większych worków
 

Fot.3 Załadunek zakrętek do samochodu
 
 

Tekst i zdjęcia - Kowalska Małgorzata
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP