MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

WARSZTATY METAFORYCZNE W TRZEBINI


W dniu 14 marca w 6 – 4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini odbyły się nowatorskie warsztaty w ramach realizacji programu autorskiego pt. „Wasze codzienne problemy – nasze niecodzienne rozwiązania” z wykorzystaniem kart metaforycznych poświęcone relacjom w życiu młodych ludzi.

Uczestnicy podczas spotkania poszukiwali odpowiedzi na pytanie „Czym jest relacja w naszym życiu?”. Przy wykorzystaniu kart obrazkowych starali się określać jaki rodzaj relacji łączy różne grupy społeczne, jak budować prawidłowe relacje, a jak negatywnie na nasze życie wpływają toksyczne kontakty. Nowatorski sposób wykorzystania kart obrazkowych w pracy z młodymi ludźmi pozwolił na głębszą refleksję nad podejmowanym tematem, a przede wszystkim zachęcił do aktywniejszego wypowiadania się w poruszanej kwestii. Podczas spotkania młodzież zbudowała własne wizje poszczególnych relacji w ich życiu, które niejednokrotnie są zaburzone, a im samym trudno je nazwać bądź o nich mówić. Dzięki korzystaniu z kart metaforycznych, poprzez opis wybranego obrazka, sami dochodzili do wniosków, na jakim poziomie relacje, które budują w swoim życiu są pogmatwane. Młodzież potrafiła sama zidentyfikować, gdzie tkwi problem oraz zaproponować sposoby jego rozwiązania.

Fot. Uczestnicy w trakcie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem kart metaforycznych

Tekst i zdjęcia – Beata Ciesielska 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP