MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

SPORT – CZEGO MOŻE NAS NAUCZYĆ W ŻYCIU


W dniu 13 marca w 6 – 4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach programu autorskiego pt. „Sportowy cel życia”.

Uczestnicy wzięli udział w zajęciach teoretycznych poświęconych podstawowym zasadom i regułom dyscyplin oraz aktywności fizycznej pomocnej w kreowaniu zachowań społecznie akceptowalnych. Młodzież skorzystała również ze zorganizowanych na boisku Orlik ćwiczeń rozciągających połączonych z rozgrywkami w koszykówkę oraz piłkę nożną. Założeniem zajęć programu autorskiego jest wykształcenie wśród uczestników nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz postawy prospołecznej w duchu sportowej rywalizacji fair play. Głównymi celami działań wychowawczych jest rozwój aktywności sportowej oraz nauka zdrowego trybu życia i kształtowanie wytrwałości w dążeniu do celu przy wzmacnianiu odpowiedzialności we współżyciu społeczno - rodzinnym.

Fot. 1 Uczestnicy podczas rozgrywek w piłkę nożną na boisku Orlik

Fot. 2 Młodzież z 6 – 4 OSiW w Trzebini w trakcie gry w koszykówkę

 

Tekst i zdjęcia – Piotr Iwanicki


 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP