MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W BOCHNI


W dniu 13 marca młodzież z 6-25 Hufca Pracy w Bochni wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym nt. narkotyków oraz dopalaczy w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego „Smak życia”.

Uczestnicy podczas zajęć zgłębili wiedzę na temat różnych szkodliwych substancji, poznali skutki prawne i zdrowotne ich używania oraz zapoznali się z mechanizmem uzależnienia. Większość czasu prowadzący przeznaczyli na omówienie problemu dopalaczy, ponieważ jak pokazał wcześniej przeprowadzony test, młodzież nie posiada wystarczającej wiedzy na ten temat. Z treści poruszanych podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, że dopalacze występują pod różnymi postaciami, sprzedawane są w kolorowych, przyciągających wzrok opakowaniach, oraz że nikt nie zna dokładnego ich składu, przez co osoby używające dopalaczy narażają się na opóźnienie w udzieleniu pomocy w przypadku ich przedawkowania. Zorganizowane przedsięwzięcie pozwoliło na uświadomienie młodzieży negatywnych skutków, jakie niesie za sobą używanie narkotyków oraz skłoniło do refleksji czy warto ryzykować swoje życie dla kilku nie zawsze przyjemnych chwil pod wpływem narkotyku.

Fot. 1 Młodzież podczas spotkania

Fot.2 Uczestnicy hufca odgrywają scenkę

 

Tekst i  zdjęcia - A. Witowska

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP