MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MATURZYSTÓW


W dniu 13 marca w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z tegorocznymi maturzystami. Zajęcia były prowadzone przez Anetę Wojas doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oświęcimiu. 

Podczas spotkania młodzież obejrzała prezentację multimedialną, dzięki której zapoznała się z działalnością, jaką pełnią Ochotnicze Hufce Pracy. Zostały scharakteryzowane jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach OHP tj. Młodzieżowe Biura Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Hufce Pracy oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Zaprezentowana została również strona internetowa www.mbp.ohp.pl, na której można znaleźć aktualne oferty pracy oraz przedstawiono możliwości podjęcia zatrudnienia za granicą za pośrednictwem sieci EURES. Młodzież korzystając z okazji spotkania ze specjalistą ds. rynku pracy wykazała żywe zainteresowanie aktualną sytuacją związaną z podejmowaniem zatrudnienia, pojawiało się mnóstwo pytań dotyczących możliwości dalszego kształcenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji.  

 Fot. Młodzież podczas spotkania.

Tekst i zdjęcia - Aneta Wojas

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP