MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Aktualności

„Ogólnopolski Tydzień Kariery w Brzesku”

W dniu 6 października br., w sali konferencyjnej  Schroniska Młodzieżowego w Brzesku odbyła się Konferencja pt. „Orientacja zawodowa młodzieży szansą dla rynku pracy”.
W przedsięwzięciu zorganizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie wzięli udział dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownicy socjalni z GOPS-ów.

Wśród gości znaleźli się Ryszard Ożóg - starosta powiatu, Hanna Skalska - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, Janina Motak - naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Barbara Czernecka-Sosin - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku oraz prezes Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga - Józef Pabian. Spotkanie poprowadził Adam Potempa - dyrektor CEiPM w Tarnowie. Głównym celem konferencji, jaki postawili przed sobą organizatorzy imprezy, była popularyzacja poradnictwa zawodowego w środowisku lokalnym oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w planowaniu kariery.
Problemy, które poruszano podczas spotkania były wielorakiej natury. Starosta powiatu Ryszard Ożóg w swoim wystąpieniu mówił o braku doradców zawodowych w gimnazjach, podczas gdy ich obecność powinna być standardem dla każdej placówki. Jest to ten etap w edukacji, kiedy uczniowie decydują o wyborze zawodu, a osoba wspierająca ich w tym procesie jest im niezbędna.

Wystąpienie Ryszarda Ożóga, Starosty Brzeskiego.

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty Hanna Skalska przedstawiła przepisy regulujące zatrudnianie doradców zawodowych w szkołach, zwróciła także uwagę na istotę tworzenia indywidualnego planu rozwoju dla ucznia już od wczesnych lat szkolnych. Ważnym problemem, na który zwrócono uwagę podczas spotkania, jest obecny system polskiego szkolnictwa. Uczelnie, często niepubliczne, kształcą absolwentów o umiejętnościach i wiedzy nieprzydatnej na naszym rynku pracy, podczas gdy w niektórych sektorach gospodarki brakuje specjalistów. Stąd ze sporym zainteresowaniem zebranych spotkało się wystąpienie Ewy Szczęśniak - doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, która zaprezentowała zawody przyszłości. Ogólne krajowe prognozy odnośnie zatrudnienia skonfrontowała z zapotrzebowaniem i specyfiką lokalnego rynku pracy.
Dlaczego młodzi mają problem ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły, wyjaśniała zebranym Monika Gospodarek- Strojny- doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie. Z badań, jakie przeprowadziła, wynika iż ich oczekiwania odnośnie tego, co powinna zapewnić im praca, są diametralnie różne od wymagań pracodawców i rynku. Wielu młodych szuka stabilizacji, gdy tymczasem gotowość do mobilności jest przyszłością rynku zatrudnienia.

Wystąpienie Doroty Bieniek-Przepiórki, doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzesku.

Podczas konferencji był czas na przedstawienie działalności doradców zawodowych z różnych instytucji  na rzecz młodzieży; w imieniu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzesku wystąpiła Krystyna Czernecka Sosin - dyrektor placówki; MCK funkcjonujące w Brzesku oraz filię MBP działającą również w Brzesku zaprezentowała Dorota Bieniek-Przepiórka- doradca zawodowy MCK, zaś Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku - Elżbieta Wojnowicz – szkolny doradca zawodowy.
Już teraz po zakończeniu przedsięwzięcia możemy śmiało powiedzieć, że konferencja spełniła oczekiwania wszystkich uczestników – spotkanie było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i uzupełnienia informacji na temat działań z zakresu szeroko rozumianej orientacji zawodowej.          

Wystąpienie Elżbiety Wojnowicz, doradcy zawodowego Szkolnego Ośrodka      
     Kariery przy ZSP nr 2 w Brzesku.
     
 

Autor: Dorota Bieniek - Przepiórka
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP