Aktualności

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW OHP W NOWYM SĄCZU


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu zorganizowała w dniach 6-8 lutego szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla kadry rynku pracy województwa małopolskiego.

Szkolenie pn.”Zakładam działalność gospodarczą” prowadzili pracownicy Instytutu Ekonomii PWSZ: mgr Aneta Oleksy-Gębczyk, dr Honorata Trzcińska, mgr Judyta Witowska. W pierwszym dniu szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące analizy strategicznej w zakładaniu działalności gospodarczej oraz metodologię tworzenia biznes planu. W kolejnym dniu kadra OHP poznała zasady budowy wizerunku firmy i tworzenia przewagi konkurencyjnej a także narzędzia marketingu takie jak: produkt, cena, promocja i dystrybucja. Ostatni dzień szkolenia poświęcono tematyce związanej z formalno-prawnymi aspektami zakładania działalności gospodarczej. Szkolenie dostarczyło kadrze Małopolskiej WK specjalistycznej wiedzy, co pozwoli jej na w pełni profesjonalne prowadzenie zajęć dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr Marek Reichel oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Bożena Rążewska. Szkolenie zorganizowano na mocy porozumienia między Małopolską Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Zarówno Rektor PWSZ w Nowym Sączu, jak i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie wyrazili chęć dalszej współpracy.


Fot.1.Kadra Małopolskiej WK OHP podczas szkolenia
Fot.2.Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia


Tekst - Alicja Słysz, Anna Mazur
Zdjęcia - Adam Potempa
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP