Aktualności

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA MAŁOPOLSKIEJ WK OHP W KRAKOWIE Z UDZIAŁEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP


 28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyły się obrady Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, które swoją obecnością zaszczycili: Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

 
Wśród członków Rady Programowej, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu byli: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP Bożena Rążewska, Posłowie na Sejm RP - Wiesław Krajewski oraz Jarosław Szlachetka, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska- Bobula, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Kurator Okręgowy w Krakowie Jolanta Mochol, Dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska, Dyrektor MOPS w Krakowie Witold Kramarz, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, oraz Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Szczawnicy – Jabłonce i Dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 
 
Po uroczystym powitaniu zostały wręczone Akty Powołania dla wiceprzewodniczącego Rady Programowej Pana Piotra Augustyńskiego - Zastępcy Prezydenta Tarnowa i sekretarza Pani Bożeny Rążewskiej – Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP. Program Wojewódzkiej Rady Programowej obejmował podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo – wychowawczych Małopolskiej WK OHP, CKiW Tarnów oraz CKiW Szczawnica – Jabłonka na rok szkolny 2016/17, stan realizacji projektów „Obudź swój potencjał” i „Akcja aktywizacja” w ramach Gwarancji dla Młodzieży, realizację refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników w okresie od I do IX 2016 r.. Komendant Wojewódzki Krzysztof Świerczek przekazał informację o przyznanych dla Małopolskiej WK OHP środkach finansowych na budowę nowej siedziby Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. 
 
Pod koniec posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę, dotyczącą podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie pozyskania lokalizacji nowej siedziby Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. 
 
Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady. 
 
Fot. 1 Obrady Rady Programowej Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

 
Fot. 2 Wręczenie Aktu Powołania prze Wicewojewodę Małopolskiego Józefa Gawrona Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożenie Rążewskiej – sekretarzowi Rady Programowej.
 

Fot .3 Prezentacja Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP Bożeny Rążewskiej.

 
Fot .4 Wystąpienie Dyrektora CKiW w Tarnowie Tomasza Stelmacha.

 
Fot. 5 Przemówienie Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego (drugi od prawej).
 
 
Tekst - Anna Woźniak
Zdjęcia- Ewa Opałek- Śnieg
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP