ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W OŚWIĘCIMIU


W dniach 20 - 28 lipca uczestnicy 6 – 17 Hufca Pracy wzięli udział w Światowych Dniach Młodzieży na terenie miasta Oświęcim.

Udział w wydarzeniu poprzedziły dwa spotkania z organizatorami, w których uczestniczyli piloci oraz wolontariusze. Wyposażeni oni zostali przez organizatorów w mapkę, plan swojej pracy, koszulkę oraz identyfikator. Spotkania miały charakter informacyjny, a w ich takcie młodzież zasięgnęła zarówno ogólnych informacji na temat Światowych Dni Młodzieży jak i owego wolontariatu. W dniach 20 - 22 lipca uczestnicy Hufca Pracy oprowadzali pielgrzymów z diecezji bielsko - żywieckiej po szlaku zabytków miasta Oświęcimia. Dla przybyłych gości wyznaczone zostały trzy trasy. Pielgrzymi zwiedzali Muzeum Zamek, Sanktuarium MB Wspomożenia Wiernych, Rynek, Stowarzyszenie Romów, Muzeum Żydowskie, Wielką Synagogę, Cmentarz Żydowski, Klasztor Sióstr Serafitek, Murale jak również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kościół Maksymiliana Marii Kolbe, w którym odbywały się msze święte poprzedzające, bądź kończące zwiedzanie Oświęcimia. Miasto Oświęcim w tych dniach odwiedziły osoby narodowości Rosyjskiej, Ukraińskiej, Słowackiej, Francuskiej, Niemieckiej, Włoskiej, Amerykańskiej, Hiszpańskiej oraz Portugalskiej. W kolejnych dniach młodzież pomagała turystom, uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, zwiedzającym obóz zagłady Auschwitz-Birkenau wyznaczać trasę oraz udzielała informacji. Udział w tak ważnym przedsięwzięciu pozwolił uczestnikom poczuć się odpowiedzialnymi i sumiennymi, ale również poznać inne kultury i narodowości oraz pogłębić wiarę w Boga i miłosierdzie do bliźniego.

Fot. 1. Uczestnicy 6 – 17 Hufca Pracy podczas Światowych Dni Młodzieży w Oświęcimiu

Fot. 2. Uczestniczki 6- 17 Hufca Pracy w czasie oczekiwania na grupy pielgrzymów

Fot. 3. Wolontariusze oraz Pielgrzymi w trakcie zgrupowania

 

Tekst i zdjęcie - Magdalena Kaszyca
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP