MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

MUSIC WITHOUT WALLS


23 czerwca grupa dziesięciu uczestników z 6-2 Hufca Pracy Niepołomice wyjechała do miejscowości Kekstu na Litwie, aby wziąć udział w projekcie „Music without walls” organizowanym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Projekt zakłada integrację młodzieży poprzez wspólną naukę ludowych pieśni. Podczas tygodniowych warsztatów dwudziestu uczestników (po 10 z każdego kraju) tworzy współczesne aranżacje pieśni ludowych, które zostaną zaprezentowane 28 czerwca w Kłajpedzie podczas uroczystego koncertu kończącego projekt. W przerwach pomiędzy nauką utworów nie brakuje czasu na integracyjne gry i zabawy, zwiedzanie Kłajpedy oraz korzystanie z okolicznych atrakcji. Mamy nadzieję, że udział w projekcie zaowocuje dodatkowo poznaniem przez uczestników historii, tradycji i obyczajów swoich krajów oraz nawiązaniem nowych przyjaźni.
 

Młodzież podczas warsztatów instrumentalnych
 

Tekst: Wiesław Szczerbiński
Zdjęcia: Sławomir Szewczyk

 

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP