Aktualności

MUSIC WITHOUT WALLS


23 czerwca grupa dziesięciu uczestników z 6-2 Hufca Pracy Niepołomice wyjechała do miejscowości Kekstu na Litwie, aby wziąć udział w projekcie „Music without walls” organizowanym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Projekt zakłada integrację młodzieży poprzez wspólną naukę ludowych pieśni. Podczas tygodniowych warsztatów dwudziestu uczestników (po 10 z każdego kraju) tworzy współczesne aranżacje pieśni ludowych, które zostaną zaprezentowane 28 czerwca w Kłajpedzie podczas uroczystego koncertu kończącego projekt. W przerwach pomiędzy nauką utworów nie brakuje czasu na integracyjne gry i zabawy, zwiedzanie Kłajpedy oraz korzystanie z okolicznych atrakcji. Mamy nadzieję, że udział w projekcie zaowocuje dodatkowo poznaniem przez uczestników historii, tradycji i obyczajów swoich krajów oraz nawiązaniem nowych przyjaźni.
 

Młodzież podczas warsztatów instrumentalnych
 

Tekst: Wiesław Szczerbiński
Zdjęcia: Sławomir Szewczyk

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP