MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE MOJĄ WIZYTÓWKĄ


W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Limanowej odbyło się 1 października spotkanie informacyjno – zawodowe dla kolejnej grupy beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie miało na celu poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania curriculum vitae oraz listu motywacyjnego. Dobrze przygotowany życiorys i list motywacyjny są świadectwem dokonań zawodowych, a także są wizytówką prezentującą całą karierę zawodową. Po analizie przykładowych wzorów cv i listu motywacyjnego, beneficjenci stworzyli własne dokumenty aplikacyjne. Podsumowaniem zajęć była prezentacja  filmu szkoleniowego zatytułowanego „Rozmowa kwalifikacyjna ”. Drugie spotkanie dla tej grupy projektowej odbędzie się 3 października. Omówione wówczas zostaną tematy: „Metody aktywnego poszukiwania pracy” oraz  „Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy”.

Fot. Uczestnicy projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” w trakcie zajęć

Tekst i zdjęcie – Anna Sułkowska

                          

 

W dniu 22 sierpnia Beata Kowalska - pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Proszowicach odwiedziła lokalnych pracodawców. Celem spotkań było uzyskanie informacji o aktualnych miejscach pracy ...
W dniu 22 sierpnia pośrednik pracy udzielał konsultacji osobom, które zgłosiły się do Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie.   Celem spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy jest uzysk...
22 sierpnia odbyło się w CEiPM w Krakowie dotyczące akcji promocyjnej wolontariatu europejskiego.   Już 1 października br. odbędą się w wszystkich Narodowych Agencjach UE nabory wniosków na pr...
-->

Menu OHPIlość odsłon:
© 2016 MWK OHP