Menu: Menu główne / Rekrutacja do jednostek MWK OHP

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MAŁOPOLSKIEJ WK OHP

na rok szkolny 2019/2020

 

POBIERZ INFORMATOR

OFERUJEMY:

Zdobycie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej przysposabiającej do pracy lub dla dorosłych.

Zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w Branżowej Szkole I stopnia lub na rzemieślniczej nauce zawodu. 

Dla młodzieży zamiejscowej – możliwość zamieszkania w internatach Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, Trzebini i Lanckoronie. 

ZAPEWNIAMY

Przygotowanie zawodowe lub naukę zawodu na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

ukończone 15 lat i nieukończony 18 r.ż. (w przypadku młodzieży, która nie ukończyła 15 r.ż. rekrutacja wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 par. 21 - 27 KP) 

ukończenie szóstej klasy szkoły podstawowej – w przypadku kandydatów do 7 i 8 klasy szkoły podstawowej

ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjalna – w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia lub na rzemieślniczą naukę zawodu

stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie (zgłoszenie) do OHP

fotografia legitymacyjna

kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP

ostatnie świadectwo szkolne (kopia)

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

zaświadczenie lekarskie (o przydatności do zawodu)

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla kandydatów do szkoły podstawowej

kopia indywidualnej umowy o pracę

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezach 

Ponadto do jednostek z internatem:

podanie o przyjęcie do internatu

odpis aktu urodzenia

zaświadczenie o dochodach w rodzinie

DO POBRANIA:

- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 - KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KANDYDATA

- zgoda na uczestnictwo w OHP

 

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘĆ PRZYSŁUGUJE MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ Z RODZIN NIEPEŁNYCH, ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, WIELODZIETNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.

Informacje na temat oferty edukacyjnej poszczególnych jednostek oraz rekrutacji  

- 6-2 HUFIEC PRACY NIEPOŁOMICE
- 6-5 HUFIEC PRACY KRAKÓW
- 6-6 HUFIEC PRACY PROSZOWICE
-
6-8 HUFIEC PRACY KRAKÓW

- 6-10 HUFIEC PRACY MYŚLENICE
- 6-11 HUFIEC PRACY WADOWICE
-
6-17 HUFIEC PRACY W OŚWIĘCIMIU
- 6-18 HUFIEC PRACY KĘTY
- 6-24 HUFIEC PRACY DĄBROWA TARNOWSKA
-
6-25 HUFIEC PRACY BOCHNIA
-
6-32 HUFIEC PRACY LIMANOWA
-
 6-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA
-
6-34 HUFIEC PRACY STARY SĄCZ
-
6-36 HUFIEC PRACY SKOMIELNA BIAŁA
- 6-38 HUFIEC PRACY  GORLICE

-
6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA TRZEBINIA
- 6-5 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA LANCKORONA

 

WOLNE MIEJSCA W JEDNOSTKACH


 
 

 

 

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP