MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Rekrutacja do jednostek MWK OHP

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MAŁOPOLSKIEJ WK OHP

na rok szkolny 2017/2018

 

OFERUJEMY:

 • Zdobycie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w Gimnazjum dla Dorosłych;
 • Zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę: w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Branżowej Szkole I stopnia lub na kursach czeladniczych i na kursach przyuczających do zawodu. Dla młodzieży zamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internatach (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie) 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini i w Lanckoronie.


ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie zawodowe w formie zatrudnienia na umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi

- podanie o przyjęcie do OHP (wzór do pobrania),

- kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania).

 

Warunki przyjęcia

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,
 • ukończona szkoła podstawowa, w przypadku kandydatów do gimnazjum,
 • ukończona szkoła gimnazjalna, w przypadku kandydatów do ZSZ lub na Rzemieślniczą Naukę Zawodu,
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie (zgłoszenie) do OHP
 • fotografia 3,5/4,5cm
 • kwestionariusz osobowy uczestnika
 • ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 • zaświadczenie lekarskie (o przydatności do zawodu)
 • opinia pedagoga szkolnego,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla uczestników gimnazjum
 • kopia indywidualnej umowy o pracę
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezach 


Ponadto do jednostek z internatem:

 • podanie o przyjęcie do internatu
 • wyciąg z aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o dochodach w rodziniePIERWSZEŃSTWO PRZYJĘĆ PRZYSŁUGUJE MŁODZIEŻY POCHODZĄCEJ Z RODZIN NIEPEŁNYCH, ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM, WIELODZIETNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
 

Liczba wolnych miejsc w jednostkach organizacyjnych Małopolskiej WK na rok szkolny 2017/2018. Stan na 15 września 2017r. (PDF)

Informacje na temat oferty edukacyjnej poszczególnych jednostek oraz rekrutacji
 

- 6-2 HUFIEC PRACY NIEPOŁOMICE
- 6-5 HUFIEC PRACY KRAKÓW
- 6-6 HUFIEC PRACY PROSZOWICE
-
6-8 HUFIEC PRACY KRAKÓW

- 6-10 HUFIEC PRACY MYŚLENICE
- 6-11 HUFIEC PRACY WADOWICE
-
6-17 HUFIEC PRACY W OŚWIĘCIMIU
- 6-18 HUFIEC PRACY KĘTY
- 6-24 HUFIEC PRACY DĄBROWA TARNOWSKA
-
6-25 HUFIEC PRACY BOCHNIA
-
6-32 HUFIEC PRACY LIMANOWA
-
6-33 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY NOWY SĄCZ
-
6-34 HUFIEC PRACY STARY SĄCZ
-
6-36 HUFIEC PRACY SKOMIELNA BIAŁA
- 6-38 HUFIEC PRACY  GORLICE

-
6-4 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA TRZEBINIA
- 6-5 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA LANCKORONA

  
 

 

 

 

 

Ilość odsłon:
© 2017 MWK OHP