MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 

Menu: Menu główne / Rynek pracy / Mobilne Centra Informacji Zawodowej

 

System 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) powstał w 2004 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako jedna z nowych inicjatyw II edycji Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Mobilne Centra Informacji Zawodowej stanowią ofertę usług adresowanych szczególnie dla młodzieży powyżej 15 roku życia z terenów, gdzie utrudniony jest dostęp do wszechstronnej informacji o rynku edukacyjnym i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zamieszkującej na terenach wiejskich. MCIZ współpracują z regionalnymi i lokalnymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy.

Doradcy zawodowi MCIZ:

  1. Oferują nowoczesną multimedialną informacje o : zawodach, szkołach, kursach
  2. Świadczą usługi dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej i poszukującej pracy
  3. Udzielają porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej (z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek)

Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 MCIZ:

 

Więcej informacji w zakładkach poszczególnych jednostek

Galeria zdjęć z działalności jednostek