Menu: Menu główne / Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

  

Podstawa prawna działalności ROSZM: Rozporządzenie MPiPS z dnia 22.07.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy";(Dz.U.Nr 155,poz.920;§ 11 pkt.2).


Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.


Zakres działalności:
Prowadzenie na terenie województwa Małopolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie,zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych. Realizacja zadań w zakresie działalności kursowej skierowanej do młodzieży, która nie ma ukończonego 25 roku życia w szczególności do absolwentów, uczestników OHP oraz osób pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie jest organizatorem szkolenia zawodowego w systemie komercyjnym dla osób z wolnego naboru oraz na zlecenie otrzymane od instytucji publicznych w ramach wykorzystania środków przyznanych im na podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów tych funduszy.


Oferta szkoleniowa:
Kursy w zawodach:
- sprzedawca
- fryzjer
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych
- kelner
- barman
- kosmetyczka
- obsługa kas fiskalnych

Adres dla korespondencji:
Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie

Kierownik ROSZM: Jerzy Konieczny
Adres: Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków
tel/fax 12 633-07-06, wew..17,
e-mail: roszm.krakow@ohp.pl

Osoba upoważniona do organizacji szkolenia na terenie Nowego Sącza:
Leszek Olech 
Adres: ul.Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax 18 441-35-87, wew.33
e-mail:ceipm.nsacz@ohp.pl

Osoba upoważniona do organizacji szkolenia na terenie Tarnowa:
Anna Główka
Adres: ul.Mościckiego 27, 33 - 100 Tarnów
tel/fax 14 626-49-99
e-mail:centrum@ceip-ohp.tarnow.pl 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP