Aktualności

Menu: Menu główne / Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

   

Informacja w sprawie: zniesienia Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. 211 Nr 155 poz.920) § 5 ust.4 pkt 1 oraz zgody Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, z dnia 13 listopada 2020 r. Nr KG.ZO.011.22.2020, Zarządzeniem Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie Nr 15 KAZI z dnia 01.12.2020 r. z dniem 31.12.2020 r. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży  w Krakowie ulega zniesieniu.

Dokumentacja z działalności ROSZM zostaje przekazana do archiwum zakładowego Małopolskiej WK OHP.

 

Jerzy Konieczny – kierownik ROSZM

 

 

Podstawa prawna działalności ROSZM:  Rozporządzenie MPiPS z dnia 22.07.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców pracy”; Dz.U. Nr 155, poz. 920; § 11 pkt.2). Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Zakres działalności: 

Organizacja na terenie województwa Małopolskiego kształcenia zawodowego dla młodocianych pracowników OHP, uczniów szkół zawodowych, w zakresie prowadzenia  teoretycznych turnusów kształcenia zawodowego (2 x 68 godz. dydaktycznych w roku szkolnym), w formie szkolenia kursowego – zgodnie z Rozp. MEN z dnia 18.08.2017 r.(Dz. U. z 2017 r. poz.1632) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zawodach nauczanych w klasach Zasadniczych Szkół Wielozawodowych.

Oferta szkoleniowa:

Turnusy teoretycznego kształcenia zawodowego w zawodach:
-sprzedawca 
-fryzjer
-kucharz
-mechanik pojazdów samochodowych
-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
-monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
-murarz
-tynkarz
-kelner
-elektryk

Adres dla korespondencji :

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krakowie
Kierownik ROSZM - Jerzy Konieczny
Adres: Al. Słowackiego 44, 30 – 018 Kraków
tel/fax 12 633-07-06, wew. 17, e-mail: roszm.krakow@ohp.pl

Osoba upoważniona do organizacji szkolenia na terenie Nowego Sącza:
Leszek Olech
Adres: ul. Rejtana 18, 33- 300 Nowy Sącz
tel/fax  18 441 – 35 – 87,  wew. 33
e- mail:  l.olech@ohp.pl

 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP