Podstawowe informacje o projekcie:

Z przyjemnością informujemy, że Małopolska Wojewódzka Komenda OHP, wzorem lat poprzednich, przystąpiła do realizacji 4 edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”. Zamierzamy zrekrutować 210 osób, w tym 90 z kategorii A i 120 z kategorii B. Zakładany czas trwania projektu: 1 kwietnia 2011 – 30 listopada 2011.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat projektu:

Cel:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa  2750 osób (w Małopolsce – 210 osób) w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. U podstaw tak określonego celu leży ułatwienie startu zawodowego tym osobom, które na skutek niekorzystnych uwarunkowań środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają zintegrowanego, profesjonalnego wsparcia o charakterze edukacyjno - wychowawczym.  Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach, które nie tylko przyczynią się do ich rozwoju osobistego, ale pomogą uzupełnić wykształcenie i zdobyć konkretne umiejętności, które ułatwią im podjęcie zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę gorszą sytuację kobiet na rynku pracy, projekt zakłada objęcie wparciem większej liczby kobiet niż mężczyzn (60% kobiet, 40% mężczyzn)

Uczestnicy

Grupy uczestników liczyć będą po 10 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie:

Kategoria A: młodzież w wieku 15-17 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, z OHP lub spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki

Kategoria B: młodzież w wieki 18-24 lata, zagrożona wykluczeniem społecznym, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

Kandydat na uczestnika musi spełnić następujące kryteria, aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie:

o   Być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy)

o   Ukończyć 15 rok życia i nie ukończyć 25 roku życia w momencie przystępowania do projektu (w przypadku aplikowania do kategorii A – kandydat musi ukończyć 15 i nie ukończyć 18 lat; w przypadku kategorii B – kandydat musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25 lat)

o   nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe

Nad każdą 10-osobową grupą nadzór sprawować będzie wykwalifikowany wychowawca.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie w dni szkoleniowe.

Poza zajęciami dydaktycznymi zorganizowane zostaną zajęcia z kreatywnego spędzania czasu, w ramach których zostaną zorganizowane wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum, na basen itp.

Dla uczestników kategorii A zostaną zakupione wyprawki edukacyjne, zawierające słowniki, podręczniki, przybory szkolne.

Zajęcia:

Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących zajęciach:

 
zajęcia dla uczestników kat. A
wymiar zajęć
zajęcia mające na celu rozwój osobisty uczestników
grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
20 h/grupę
indywidualne wsparcie psychologiczne
3 h/osobę
grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty
5 h/grupę
zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy
6 h/grupę
zajęcia z edukacji seksualnej
5 h/grupę
Zajęcia kreatywnego spędzania czasu
3 wyjścia/grupę
zajęcia podwyższające kwalifikacje uczestników
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
15 h/osobę
kurs językowy
80 h/grupę
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
6 h/grupę
 Podstawowy kurs komputerowy
30h/ grupę

 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

zajęcia dla uczestników kat. B
wymiar zajęć
zajęcia mające na celu rozwój osobisty uczestników
grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
20 h/grupę
indywidualne wsparcie psychologiczne
3 h/osobę
grupowe wsparcie psychologiczne - treningi i warsztaty
5 h/grupę
indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
śr. 2 h/osobę
grupowe zajęcia z prawnikiem
5 h/grupę
indywidualne zajęcia z prawnikiem
1 h/osobę
Zajęcia kreatywnego spędzania czasu
3 wyjścia/grupę
zajęcia podwyższające kwalifikacje uczestników
kurs przedsiębiorczości
15 h/grupę
kurs ECDL START podstawowy
80 h/grupę
kurs zawodowy
śr. 150 h/grupę
kurs językowy
80 h/grupę
kurs prawa jazdy wraz z egzaminami - do 3 prób (dla 80 beneficjentów)
60 h/osobę
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
16 h/osobę
płatne praktyki zawodowe (dla 60 uczestników)
60 h/osobę

 

Kurs ECDL START (European Komputer Driving Licence), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – certyfikat zaświadcza, że dana osoba potrafi sprawnie posługiwać się komputerem. Certyfikat jest rozpoznawalny w 148 krajach świata, w tym w całej Europie.

Dobór kursów zawodowych będzie uwzględniał zapotrzebowanie zgłoszone przez uczestników, ich predyspozycje zawodowe a także potrzeby lokalnego rynku pracy.

W ramach kursu prawa jazdy opłacamy maksymalnie 3 egzaminy.

 

Jednostki prowadzące nabór:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do skontaktowania się z najbliższą jednostką OHP:

 

 

 

 

 

ilość osób

w danej

kategorii

Jednostka

Dane kontaktowe

A

B

6-10 Środowiskowy Hufiec Pracy w Myślenicach

ul. Średniawskiego 32, 32-400 Myślenice
tel. 122742600, ohpmyslenice@ohp.pl

0

20

6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 184414787, shp633@op.pl

10

10

6-8 Hufiec Pracy w Krakowie

ul. Wadowicka 5/15, 30-347 Kraków,
tel. 126562460, hp6-8@ohp.pl

10

10

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie (gr. B) +
 6-5 Środowiskowy Hufiec Pracy w Krakowie (gr. A)

CEIPM: Al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków
tel. 126332388, ceipkrakow@wp.pl

6-5 HP: os. Szkolne 19, 31-977 Kraków
tel. 126447839, shp6-5@ohp.pl

10

10

6-38 Środowiskowy Hufiec Pracy w Gorlicach

ul. Rzeźnicza 10, 38- 300 Gorlice
tel. 183520523, shp_gorlice@interia.pl

10

10

6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Trzebini

ul. 22 Lipca 5, 32-54 Trzebinia
tel. 326121377, trzebinia@ohp.pl

10

10

6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach

ul. 3 - Maja 4, 32-005 Niepołomice
tel. 122813927, ohp.niepolomice@ohp.pl

10

10

6-36 ŚHP Skomielna Biała

32-434 Skomielna Biała 13
tel. 182687134, shpskomb@tlen.pl

10

10

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie

ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów,
tel. 146219564, centrum@ceip-ohp.tarnow.pl

10

20

6-34 Środowiskowy Hufiec Pracy w Starym Sączu

ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz
tel. 185476161, shp6-34@ohp.pl

10

10

 

 

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami o realizacji projektu w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

proszone są o kontakt

z Wojewódzkim Koordynatorem Projektu "Szkolenie, Praktyka, Zatrudnienie, Rozwój IV"

Kraków Al.J.Słowackiego 44 I p. 

tel. 12 633 07 06 wew 20

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP