MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Młodzieżowe Biura Pracy zajmują się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz krótkoterminowym zatrudnianiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Poszukują i gromadzą oferty pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki informacji o zawodach na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, udzielają porad na temat możliwości zdobycia zawodu lub dokonania reorientacji zawodowych, kierują na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego. Młodzieżowe Biura Pracy pośredniczą legalnej pracy za granicą.
Usługi świadczone przez MBP są bezpłatne zarówno dla poszukujących pracy jak również dla pracodawców oferujących zatrudnienie.

 

 

OFERTY PRACY W KRAJU       OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

 

Druk oferty pracy do pobrania: 

 


 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska