MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH
HUFCÓW PRACY

Al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
tel./fax. 12 633 07 06
e-mail:
malopolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska

     
     

 OFERTY PRACY

W KRAJU     
ZA GRANICĄ

 

Druk oferty pracy do pobrania: 

Druk ankiety poszukującego pracy

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP